İSTİHBARAT

Şifresiz Yayın!

‘Kurukafa ve Kemikler’ örgütü

Posted by admin Ocak 17, 2009


kkk23

İlluminati, Skulls and Bones Society, Bohemian Grove, Pilgrem Society, Atlantik Konsül, The Group (İngiltere) gibi gizli cemiyetler çok az kişi tarafından duyulmuşlardır ve bu gruplarla ilgili bilgiler pek çok ülkenin askeri veya sivil istihbarat örgütlerinde bile yoktur! Bunlar, son günlerde pek fazla adı geçen CFR (Dış İlişkiler Konseyi), Bilderberg ve Trilateral Komisyonun belkemiğini teşkil eder.

ABD’deki gizli örgütlenmelerin hiç kuşkusuz temeli Avrupa’dır. Aslında gizli örgütlerin yapısını, iç sistemlerini, organizasyonlarını ve törenlerini inceleyip anlamadan yöntemlerine ve sırlarına müdrik olamazsınız. Öncelikle gizli toplulukların alt kültürlerini incelemek gerekli, bu alt kültürler milenyumlar öncesine Mezapotamya’ya kadar gidiyor (Detaylı bilgi için Barret 1999 ve Daraul 1989). Ama biz Üçüncü Haçlı Seferleri’nin başladığı günümüzden 1. Haçlı Seferleri’ne gidelim ve “Tapınak Şovalyeleri”ne ve “Malta Şovalyeleri”ne değinelim. Ayrıca bir bestseller haline gelen “Holly Blood and Holly Grail” isimli kitapta bahsedilen o zamanlara ait parşömenlerin bulunması sayesinde ortaya çıkarıldığı iddia edilen “Rose Croix” (Gül Haç) örgütünün aslında Tapınak Şovalyeleri’nin uzantısı olan ama tam anlamıyla ispatlanamamış bir gizli cemiyet olduğunu belirtmeden geçmeyelim (Baigent, Leigh ve Lincoln 1983).

MASONLUĞUN TEMELİ

Tapınak Şovalyeleri, Haçlı Seferleri sırasında kurdukları kalelerde (Anadolu’dan Kudüs’e kadar) kendi alt kültürlerini ve gizli haberleşme yöntemlerini, felsefi ve sosyal sistemlerini oluşturan ve bankerlikle uğraşan, hatta seyahat çeklerini icat eden bir gizli örgüt olarak ele alınabilir..

Bugün bu gizli örgütleri aşamazsanız, dünyanın hiçbir yerinde sesinizi duyurup hakkınızı arayamazsınız. Çünkü kanunları onlar yapmaktalar, kara ve ak parayı onlar kontrol etmekteler, polisi ve istihbarat örgütlerini, endüstri ve bilimi onlar yönetmekteler, teknoloji ve bilgiyi onlar yönlendirmekteler. Dünyayı işgal eden ve her yere nüfuz etmiş bu Yeni Dünya Düzeni’nin örgütlenmesini aşamadıkça ne bağımsızlığınız var olabilir, ne de bir ulus olabilirsiniz.

Vatikan Papalık mafyası, Malta ve Tapınak Şovalyeleri’nin güçlenmesinden ve bağımsızlaşmasından rahatsız olunca onları ülkelerine çağırır. Zaten kendi alt kültürleri içinde Selçuklu, Sufi, Arap kültürleriyle kaynaşmış, Yunanlıların Arapçaya çevrilmiş eserlerini okumuş ve kısmen de hermetizmle ve alkemi (simya) ile uğraşan bu şovalyelerin bazıları ülkelerine döndüklerinde özellikle Fransa ve İspanya’da cadı, büyücü diye yakılmışlar ve sonra da bunların bir kısmı 13. ve 14. yüzyıllarda İskoçya’ya kaçarak kendi alt kültürlerini oluşturmuşlar. Sonuçta bir süre sonra spekülatif masonluk denilen masonik örgütlenmeleri kurmuşlardır. Masonik örgütlenmeler diğer başka gizli örgütlenmelerin esasını oluşturmuş, hatta Fransız Devrimi’nin ve Amerikan Devrimi’nin gerçekleştirilmesinde felsefi ve örgütsel büyük katkı sağlamıştır. Fakat şu unutulmamalı ki ister İlluminati olsun, ister Skulls and Bones Society ve Bohemian Grove olsun, bunların hepsi Masonik gizli örgütlenmelerdir; törenleri, temel felsefeleri, beyin yıkama yöntemleri hep birbirine benzer. Bu gizli örgütlere giren herkes masonik bir geçmişe de sahiptir. İlluminati, Skulls and Bones Society, Bohemian Grove, Pilgrem Society, Atlantik Konsül, The Group (İngiltere) gibi gizli cemiyetler çok az kişi tarafından duyulmuşlardır ve bu gruplarla ilgili bilgiler pek çok ülkenin askeri veya sivil istihbarat örgütlerinde bile yoktur. Yukarıda sayılan cemiyetler son günlerde pek fazla adı geçen CFR (Dış İlişkiler Konseyi), Bilderberg ve Trilateral Komisyonun belkemiğini teşkil eder.

ILLUMİNATİ

İlluminati, 1 Mayıs 1776 da Adam Weishaupt tarafından Almanya Bavyera’da kurulmuştur. Weishaupt, Ingolstadt Üniversitesinde hukuk profesörü iken masonik eğilimlere merak sarmış ve bir gizli örgüt kurmuştur. Ama hükümete karşı bazı hareketler de içeren yayınları nedeniyle 1786’da polis tarafından basılmış ve ondan sonra da tamamen yeraltına inmiştir. İlluminati’nin daha sonra çok güçlendiği ve 1833’de Yale Üniversitesinde General William Russel tarafından Skulls and Bones Society olarak kurulduğu (SBS) rivayet edilmektedir. Yani bir rivayete göre SKS İlluminati’nin ABD’deki devamıdır.

İlluminati adını ve üyelerini inanılmaz bir sır gibi saklayan ölümcül bir kuruluştur. Bugün hemen her ülkede mevcuttur. Özel eğitim, tören ve alt kültürlerden gelmeyenler İlluminati’ye kabul edilmezler. ABD başkanlarının pek çoğu İlluminati’den ya icazet alırlar ya da üyesidirler. İlluminati o kadar gizlidir ki, varlığından bile bahsedilmez. Bu gizli örgüte ihanet edenlerin cezası kayıtsız şartsız ölümdür. Illuminati’nin NATO ile veya Gladyo gibi yeraltı örgütleri ile de ilişkisi olduğu sanılmaktadır.

SKULLS AND BONES SOCIETY

Baba ve oğul George Bush’un üyesi olduğu Skulls and Bones Society (SBS), merkezi Connecticut Yale Üniversitesinde olan çok gizli bir cemiyettir. Her yıl sadece bu örgüte yaklaşık 15 kişi (erkek) girebilir, ama bu 15 kişi daha sonra ABD’de en kilit noktalara getirilir, ayrıca bu kişilerin akrabaları ve dostları da bu elitizmden paylarını alırlar. Bir rivayete göre, 1832’de ABD’ye İlluminati’nin bir uzantısı olarak William Russell ve Alphonso Taft tarafından getirilmiştir. Alphonso Taft, daha sonra ABD başkanı ve SBS üyesi olan William Howard Taft’ın babasıdır. SBS’nin son 150 yılda 2500’den fazla üyesi olmuştur. SBS Yeni Dünya Düzeni’nin temel ideologlarından biridir (Bohemian Grove ve CFR ile birlikte). SBS’ye ilişkin elimizdeki ilk kayıtlar Haziran 1882’ye aittir.

Bu gizli cemiyete girebilmek ancak davetle mümkündür ve inisiasyon töreni masonlarınkine çok benzer. Fakat tüm törenler ve yapılanlar gizlidir, kimse dışarıya bilgi sızdıramaz. İnisiasyon törenlerinde denekler çırılçıplak soyunup bir tabuta girerler, bu tabuttan çıktıklarında yeniden doğmuş sayılırlar. Birbirlerini özel tanıma yöntemleri vardır. Son yüzyılda SBS üyeleri ABD’de en kilit noktalara gelmişlerdir ve özellikle belirli ailelerden seçilen kişiler özenle bu gruba alınır. Bu cemiyete girebilmek için temel özellik; WASP olmaktır (White: Beyaz; Anglo Sakson ve Protestan). Başka ırka veya geçmişe mensup başka dinden olanlar bu yapıya giremez.

Cemiyete girenlerin 6-7 kuşak öncesinden Anglo Sakson ve Protestan olmasına çok dikkat edilir. ABD’ye yerleşen ve pek çok tüketim aracını kontrol altından tutan ve etkin ailelerden SBS’ye üye verenlerden bazıları şunlardır: Whitney, Perkins,Stimson, Taft, Wasdworth, Gilman, Payne, Davison, Pillsburry, Sloane, Weyerhauser, Harriman, Rockefeller, Lord, Bundy, Phelps, Bush aileleri.

SBS, toplumdaki hemen her yapıya girmiştir bunların içinde Beyaz Saray, Yüce Divan, medya, iş ve endüstri, Federal Banka sistemi, kanun yapıcı kurullar, mahkemeler vb. SBS’nin temel ideolojisi; Anglo Sakson ve protestan beyazların dünyadaki hâkimiyetini sağlamaktır, ideolojisi faşistir ve her iki Dünya Savaşında da bu cemiyet çok önemli roller oynamıştır (Sutton 1986). Bohemian Grove ve CFR ile birlikte Skulls and Bones Society Yeni Dünya Düzeni’nin yaratıcısıdır.

BOHEMIAN GROVE (BOHEMIAN KLÜBÜ)

Bohemian Grove (BG), aynı Skulls and Bones Society gibi gizli amaçlar ve yöntemler için 1880’lerde California’da kurulmuş bir cemiyettir. Üyeleri, törenleri ve ne yaptıkları çok gizli tutulur. Merkezdeki çiftlik aynı anda yüzlerce kişinin hafta sonu toplantılarına katılabileceği niteliktedir. Her şehirde tapınakları vardır. Sembolleri Baykuş’tur. Kissenger ve Ronald Reagan’ın üyeleri olduğu bilinmektedir. Ama SBS, Pilgrem Society, Rotary Club gibi masonik cemiyetlerle iç içedirler. Bir söylentiye göre, BG’dan icazet alamayan bir istihbarat örgütünün başına getirilemez, başkan seçilemez. Üyeleri en kilit noktalardaki kişilerden oluşur; örneğin 1991’de BG’da olup da aynı zamanda önemli şirketlerde yönetici olanların sayısı şöyleydi: Bank of America 7 direktör, Pacific Gas and Electric 5 direktör, AT-T 4 direktör, First Interstate Bank 4 direktör, McKesson Corporation 4 direktör, Ford Motors 4 direktör, General Motors 3 direktör, Pacific Bell Telephone 3 direktör. Ayrıca pek çok istihbarat örgütünün başkanları veya üst düzey yöneticileri de BG veya SBS üyesidir. BG, SBS ile birlikte 1880’lerden beri Yeni Dünya Düzeninin ideologudur ve bu cemiyetlerdeki kişilerin çoğu ise Bilderberg, Trilateral Komisyon ve CFR’da yer alırlar (detaylı bilgi için Domhoff, 2000).

CFR (COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS-DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ)

Bill Clinton, Antony Lake, Al Gore, George Bush, Warren Christopher, Colin Powell, Les Aspin, James Woolsey (eski CIA direktörü) gibi isimlerin CFR isimli bir komisyona kayıtlı olmaları herhalde sizleri bunca bilgiden sonra şaşırtmaz. Elimizdeki listeler burada yayınlanamayacak kadar fazladır. Ama dünyadaki en ciddi karar mercilerine gelenlerin bağlı oldukları bir örgüt olması herhalde doğal karşılanabilir, üstelik bunların bazıları Bilderberg veya Skulls and Bones Society üyesidirler. Yani hiç kimse hak ettiği ve olması gerektiği için bir pozisyonda değildir bu Yeni Dünya Düzeni’nde. İplerin altında ne kadar iyi oynayabildiği, ne kadar sır tuttuğu ve bu örgütlere ne kadar bağlı olduğu önemlidir onlar için.

CFR, 21 Temmuz 1921’de New York’ta kurulmuştur (Marrs 2000; Ross 2000). Daha ziyade New York ve Washington DC’de yaşayan elitlerden oluşan CFR’nin bugün finans, iletişim, akademi, istihbarat, teknoloji alanlarda en etkin konumlarda bulunan 3 bin 300 üyesi mevcuttur. Bu sayı bir zamanlar bin 600 ile sınırlıydı. Özellikle tüm FBI, CIA, DIA, DEA ve başka istihbarat şefleri bu örgütün de elemanıdır ve CFR’nin ilkelerinden dışarı çıkamazlar. CFR, 2. Dünya Savaşı’nda çok önemli bir rol oynadığı gibi, yayınladığı Foreign Affairs isimli dergi ile de çalışmalarını tüm dünyaya duyurur. CFR her ne kadar gizli olmayan bir görünüme sahip olsa da, bu gerçek değildir. CFR, SBS, Bilderberg gibi çok gizli bir örgüttür.

BİLDERBERG

Bilderberg, CFR ve öteki örgütlerin Avrupa ayağını ve etkinliğini teşkil etmek için Hollanda’da Oosterbeek şehrinde Bilderberg Oteli’nde 1954’te kurulmuştur. Dünyanın yönetimi ve küreselleşme konusunda her yıl farklı ülkelerde toplantılar yapar (Ross 2000, Marrs 2000). Toplantılar son derece gizli koşullarda ve özel ortamlarda yapılır. Katılanlar bu konuda hiçbir bilgi vermezler. “Spotlight” isimli bir dergileri de vardır.

Bilderberg’in kurucuları arasında Hollanda prensi Bernhard ve Polonyalı sosyolog Dr. Joseph Hieronim Retinger de vardır. Retinger, Bilderberg’in babası olarak bilinir. Bilderberg’in kuruluşunda, ABD istihbarat örgütlerinin, özellikle CIA’nın rolü olduğu çok iyi bilinmektedir. Prens Bernhard ise eski bir NAZİ SS üyesidir, 1937’de Hollanda prensesi ile evlenmiştir, ama Nazilerle olan yakın bağları çok iyi bilinmektedir (Marrs 2000). ABD’li gizli örgüt ve CFR üyelerinin bazıları da Bilderberg üyesidir.

Aslında Bilderberg, CFR’nin çok daha gizli bir biçimde uluslararası boyuta yayılmış halidir. Hedefi; Yeni Dünya Düzeni’ni ve ABD-İngiltere hâkimiyetini ve emperyalizmini tüm dünyaya yaymaktır. Her yıl yapılan çok gizli ortamdaki toplantıları; hem CIA, hem de o ülkenin istihbarat örgütü kontrol eder. Türkiye’de son 50 yıldır başa geçen ünlü politikacıların çoğunluğu Bilderberg üyesidir, halen bu gizli Bilderberg üyeleri Türkiye’nin etkin yönetiminde rol almaktadırlar. Türkiyedeki toplantılar şu ana dek 18-20 Eylül 1959’da Yeşilköy-İstanbul’da, 25-27 Nisan 1975’te (Çeşme’de Hotel Altın Yunus’ta) yapılmıştır. 2001’deki toplantı ise İsveç’te gerçekleşmiştir.

TRİLATERAL KOMİSYON

Trilateral Komisyon (TR); 1973’te David Rockefeller ve Zbigniew Brzezinski tarafından kurulmuş gizli bir örgüttür (Sklar 1980, Ross 2000, Marrs 2000). Her ne kadar adresi, yeri, üyeleri belli ise de yaptığı aktivitelerin ardında gizli amaçlar ABD’li istihbarat örgütleri ve NATO’nun gizli özel savaş örgütleri vardır. ABD başkanlarının ve Avrupa, Amerika ve Japonya’daki yönetici kadroların çoğu TR üyesidir. Tüm dünyada TR, Bilderberg ve CFR birbirinin içine girmişlerdir ve her üçünün de üyesi olan 48 kişi vardır. Örneğin Bill Clinton, Brent Scowcroft ( Ulusal Güvenlik Konseyi), John Mark Deutsch (eski CIA direktörü), Robert Strange McNamara (Savunma Bakanlığı Sekreteri), Henry Kissenger, Walter Fritz Mondale ( Japonya Büyükelçisi) Benjamin Nye (Hazine Sekreteri) gibi dokunulmazlığı olan isimler her üç teşkilatın da üyesidirler. Tabii ki son saldırıda hangi örgüte ait kaç kişinin Pentagon ve ikiz kulelerde öldüğü bilinmemektedir.

Reklamlar

5 Yanıt to “‘Kurukafa ve Kemikler’ örgütü”

 1. Batuhan Duran said

  Erol Mütercimlerin Komplo Teorileri isimli kitabında geçiyor bu tarikatlar zaten.. Şu konuya dikkat çekerim Erol Mütercimler ETÖ kapsamında tutuklandı!?

 2. ABDÜNNASIR said

  BELGESELLERİ İZLEYİP GERÇEKLERİ ANLAYINCA,ÜRKECEKSİNİZ!!!

  Evet arkadaşlar,dünyamızın başına bir sonraki 24 saatinde neler geleceğini
  belirleyen,FRAVUNLUK taslayan ve hatta BUSH,TONİ BLAİR,ARİEL
  ŞARON,LİVNİ gibi alt kademe üyeleri olan bu örğüttür ve üst kademesinin
  10 kişiden olduğu tahmin edilen bu örğütü,maalesef aldığımız ürünlerle,
  bankalarına yatırdığımız paralarla bizlerin güç vererek kurduğu bir örğüt
  ve tabiki bilinçli tüketici,bilinçli müslüman olsaydık,ALLAH cc.
  RUM SURESİ;41 AYET’indeki sözünü;

  41. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen
  bozuldu, ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de
  (tuttukları kötü yoldan) dönerler.

  sözünü dinleseydik,bu gün müslüman kardeşlerimiz ezilmezdi,çünki ezecek
  bir güç olmazdı,bu yüzden bu gücü onlara verdiğimiz için kendimizle övünmeliyiz,
  Kısacası;aşşağıdaki bellgesellerdede anlatıldığı üzere,bu örğüt 1 abd
  dolarının arka yüzündeki pramit ambleminin üzerine kendi kurumunun(TEK GÖZ),
  işaretini koyacak kadar güçlü,bu da kendine yandaş olarak toplayacağı
  saftiriklere,gücünü kanıtlama belgesidir,TEK GÖZ…DECCAL’İ araştırdığınızda,
  en güvenilir hadis kaynaklarında,DECCAL’in tek gözünün olacağı ve daha
  birçok detaylar bizlere bildirilmiştir,bildirilen hadisler bu örğütle birebir
  örtüşmektedir,artık herşeyin farkına varıp,etrafımızdaki kardeşlerimizinde
  farkına varmalarına çalışmalıyız,yoksa bizi ve sevdiklerimizi hiç acımadan
  ortadan kaldıracaklar,çünki bu örğüt,şeytana tapan ve ayinlerinde şeytana
  keçi kurban eden ve tüm dinleri birbirine düşürerek,dünya üzerinde dinsiz
  ve tek devlet kurmak istemektedir,ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN;
  ÖĞRENDİYSEN,ÖĞRETMEKLE SORUMLUSUN,YOKSA HESAP SORULACAĞIN
  GÜN CEVAP VEREMEZSİN!!!

  İLĞİLİ SAYFA;

  http://mehdigeldi.wordpress.com/
  …………………………………………………………………………………..
  The Illuminati (AYDINLANANLAR) KISA VİDEO LİNKİ;

  http://video.google.com/videoplay?docid=-4601643875423776556
  ……………………………………………………………………………………
  FULL VİDEO LİNKİ; DİKKATLE İZLEYİNİZ!!!
  The Illuminati (Türkçe Altyazılı)
  Part1
  http://video.google.com/videoplay?docid=6144451783210506793&hl=en
  Part2
  http://video.google.com/videoplay?docid=-4005597096709654079&hl=en
  Part3
  http://video.google.com/videoplay?docid=-6726764631868461807&hl=en
  …………………………………………………………………………………….
  DAHA ESKİ KURUMLARI,TAPINAK ŞOVALYELERİ MASONLUK VİDEO LİNKİ;

  http://video.google.com/videoplay?docid=-2745798567263011225

  ……………………………………………………………………………………..

  VE BUNLARDA İŞLERİNİ BİTİRECEK ADIMLARDAN BİRİSİ;

  BOYKOT GOOGLE VİDEO LİNKİ;

  http://video.google.com/videoplay?docid=2984554142272962905

  ………………………………………………………………………………..
  ONLAR ÇOK AYDINLANDI,HADİ ARTIK BİZLER AYDINLANALIM!!!!
  ARKADAŞLARINIZA YOLLAMAYI UNUTMAYINIZ!!!

 3. erman said

  ya bızım evın kapısına 4 kurukafa bırde kulaklıseytan koymuslar
  neanlamagelıyor acaba

 4. Börü Budun said

  Bu konuyu buraya yazıyorsunuz da, şu Bilderberg’e Türkiye’den bugüne kadar katılanların listesini yayınlasanız da biz de öğrensek kimlermiş. 2001’deki Bilderberg’den bahsediyorsun ama 2001’den sonrakileri yazmıyorsun. Onları da rica etsek!

 5. Yarrr said

  2001’den sonrakiler zaten şuan ülkeyi yönetiyor onlar iktidar’dan düşünce onları yazarlar ama onlardan snrakilerde yönetime geçmiş olur ..

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: